سال اول شماره 4 - 29 اسفند 1399

اقتصاد مشترک تنها روند تقویت‌شده با رونق دیجیتال در جهان نبود که در دهه گذشته گام‌های خود را بلندتر و سریع‌تر برداشت بلکه "اقتصاد مشارکتی " نیز از تغییرات مثبت در کسب و کارهای ارائه‌دهندگان داده‌ها بسیار حمایت کرد و می‌کند. اقتصاد اشتراکی (تقسیم چیزی متعلق به ارائه‌دهنده خدمات با...

بیشتر بخوانید

سالی که گذشت جهان به واسطه‌ی ظهور بدترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم در کشاکش مبارزه تمامی جهانیان با ابر قدرت قرن، "کرونای ریزه میزه" فرورفت. رکودی با عُمق بیش از 2.5 برابر بحران مالی 2008 در سطح جهان. اما به رقم همه‌ی سوگواری‌های ازدست‌دادن عزیزان، با عادی...

بیشتر بخوانید

ورود / عضویت