شرایط برای تئاتر وخیم‌تر و نگرانی‌ها بیش‌تر شده است. آیا می‌توان در آینده‌ای نزدیک بر کرونا فائق آمد و مناسبات فردی و اجتماعی را به وضعیتی که پیش از کرونا وجود داشت و تازه همان هم حداقل برای تئاتر ایران دیگر قابل‌تحمل و استمرار نبود، بازگرداند؟ در چنین صورتی و...

بیشتر بخوانید

ورود / عضویت